Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-127/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo odmítnuto přepočítání důchodových práv nabytých žalobcem v unijním důchodovém systému na základě nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2014, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o přepočítání bonifikovaných let po převedení jeho důchodových práv z německého systému do systému Společenství, podaná dne 6. ledna 2014;

uložit náhradu veškerých nákladů řízení Komisi bez ohledu na výsledek řízení, a to z toho důvodu, že odpověď na stížnost byla natolik nevyhovující, že byl žalobce nucen obrátit se na soud, aby se domohl skutečného posouzení svých námitek.