Language of document :

31. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-127/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hageja poolt liidu pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste staažilisa uuesti arvutamisest vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 27. jaanuari 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 6. jaanuaril 2014 esitatud taotlus arvutada uuesti pensioniõiguslik staaž pärast tema Saksamaa skeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmist ühenduse skeemi;

jätta kõik kohtuastme kohtukulud komisjoni kanda ja seda hoolimata hagi lahendamise tulemusest, kuna vastus kaebusele vastas nii vähe kaebuse sisule, et hageja oli sunnitud pöörduma kohtu poole, et tema esitatud väiteid tõsiselt analüüsitaks.