Language of document :

Kanne 31.10.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-127/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös, jolla kieltäydyttiin suorittamasta kantajan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä unionin eläkejärjestelmässä koskevaa laskutoimitusta uudelleen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä soveltaen.

Vaatimukset

on kumottava 27.1.2014 tehty komission päätös, jolla hylättiin kantajan 6.1.2014 esittämä vaatimus, jonka mukaan sen seurauksena, kun kantaja siirsi eläkeoikeutensa saksalaisesta järjestelmästä yhteisöjen järjestelmään, suoritettu eläkeoikeuksien hyvittämistä koskeva laskutoimitus on suoritettava uudelleen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan riippumatta siitä, minkälainen ratkaisu asiassa annetaan, koska valitukseen annettu vastaus oli valitukseen nähden niin soveltumaton, että saadakseen väitteilleen asianmukaisen tarkastelun, kantaja joutui saattamaan asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.