Language of document :

Beroep ingesteld op 31 oktober 2014 – ZZ / Commissie

(Zaak F-127/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om een nieuwe berekening te maken van de extra pensioenrechten die verzoeker in de pensioenregeling van de Unie heeft verworven krachtens de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 27 januari 2014 tot afwijzing van verzoekers verzoek van 6 januari 2014 om een nieuwe berekening van de extra dienstjaren te maken na de overdracht van zijn pensioenrechten van de Duitse pensioenregeling naar die van de Unie;

verwijzing van de Commissie in alle kosten van de procedure, en dit ongeacht de uitkomst van het beroep, als gevolg van het feit dat het antwoord op de klacht zo weinig daarbij aansloot dat verzoeker zich gedwongen zag om zich voor een serieus onderzoek van de door hem aangevoerde grieven tot de rechter te wenden.