Language of document :

Acțiune introdusă la 31 octombrie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-127/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei privind refuzul de a se efectua o nouă calculare sporului privind drepturile de pensie dobândite de reclamant în regimul de pensie al Uniunii în temeiul noilor dispoziţii generale de executare referitoare la articolele 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor

Concluziile reclamantului

anularea Deciziei Comisiei din 27 ianuarie 2014 de respingere a cererii reclamantului, introdusă la 6 ianuarie 2014, de a se efectua o nouă calculare a sporului privind numărul de ani de plată a contribuțiilor ca urmare a transferului drepturilor sale de pensie dinspre sistemul de pensii german spre sistemul comunitar,

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi aceasta indiferent de soluţia instanţei, dat fiind că răspunsul la reclamaţia sa a fost atât de puţin adecvat încât s-a văzut constrâns, pentru a obţine o analiză serioasă a motivelor invocate, să se adreseze unei instanţe.