Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-117/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: J.-N. Louis, R. Metz a D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o bonifikaci důchodových nároků získaných žalobcem v unijním důchodovém systému na základě nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 10. března a 20. května 2014 stanovící výpočet bonifikace jeho důchodových nároků získaných před nástupem do služebního poměru u Komise

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.