Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2014 - ZZ/Comisia

(Cauza F-117/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: J.-N. Louis, R. Metz și D. Verbeke, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de calculare a sporului pentru drepturile de pensie dobândit de reclamant în cadrul sistemului de pensii al Uniunii în temeiul noilor dispoziții generale de aplicare privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Comisiei din 10 martie și din 20 mai 2014 de calculare a sporului pentru drepturile sale de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comisiei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.