Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 24. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-119/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu izbeigt uzsākto prasītājas, kura bija iekļauta konkursa rezerves sarakstā, iecelšanas par ierēdni procedūru, pēc tam, kad tā bija tikusi informēta, ka attiecīgais ĢD bija devis savu piekrišanu viņas iecelšanai amatā un pēc tam, kad tika atzīts, ka viņas profesionālā pieredze nav pietiekama

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2013. gada 17. decembra lēmumu, ar kuru Eiropas Komisijas Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts (“CR ĢD”) kā iecēlējinstitūcija [..] atteicās iecelt prasītāju ierēdņa amatā Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorātā (“JUST ĢD”);

atcelt iecēlējinstitūcijas 2004. gada 14. jūlija lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītājas iesniegtā sūdzība par iecēlējinstitūcijas 2013. gada 17. decembra lēmumu;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 26 132,85, pieskaitot nokavējuma procentus, papildus iemaksu pensiju sistēmā samaksai, sākot no 2013. gada septembra;

piespriest Komisijai samaksāt vienu euro kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.