Language of document :

Beroep ingesteld op 24 oktober 2014 – ZZ / Commissie

(Zaak F-119/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot beëindiging van de procedure om verzoekster, die op een reservelijst van een vergelijkend onderzoek is geplaatst, aan te stellen als ambtenaar, na haar te hebben meegedeeld dat het betrokken DG zijn goedkeuring voor haar aanstelling had gegeven en na te hebben geoordeeld dat haar beroepservaring ontoereikend was

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 17 december 2013, waarbij het directoraat-generaal personele middelen („DG HR”) van de Europese Commissie, in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag („TABG”), heeft geweigerd om verzoekster aan te stellen als ambtenaar bij het directoraat-generaal Justitie en interne zaken („DG JUST”);

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 14 juli 2004 tot afwijzing van de klacht die verzoekster tegen het besluit van het TABG van 17 december 2013 heeft ingediend;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van 26 132,85 EUR, vermeerderd met vertragingsrente, naast de betaling van de bijdragen aan de pensioenregeling vanaf september 2013;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van de Commissie in alle kosten.