Language of document :

27. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-123/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J.-N. Louis, R. Metz ja D. Verbeke)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Regioonide Komitee otsus, millega hagejale töötasule kohaldati alates 1. jaanuarist 2014 solidaarsusmaksu ja ei kohandanud tema töötasu ajavahemikul 1. jaanuar 2014–30. juuni 2015.

Hageja nõuded

tunnistada määrus 1023/2013 kohaldamatuks selles osas, milles sellega nähakse alates 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2015 ette personalieeskirjade XI lisas kindlaks määratud töötasude kohandamise meetodi peatamine, taastades samaks ajavahemikuks 6%-lise solidaarsusmaksu;

järelikult tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.