Language of document :

Kanne 13.10.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-109/14)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. M. Ribolzi)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylätään edesmenneen virkamiehen eronneen puolison perhe-eläkkeen korottamista koskeva pyyntö

Vaatimukset

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 35 prosenttia edesmenneen puolison perhe-eläkkeestä, joka oli kuolinhetkellä 2 857,40 euroa, kyseisestä ajankohdasta lähtien maksamatta jääneille summille tämän jälkeen kertyneine korkoineen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.