Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 13. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-109/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. M. Ribolzi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko ir noraidīts miruša ierēdņa šķirtās laulātās lūgums palielināt apgādnieka zaudējuma pensiju.

Prasītāja prasījumi:

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam 35 % no apgādnieka zaudējuma pensijas EUR 2875,40 apmērā nāves iestāšanās dienā, un pēc šī datuma pieskaitot nesamaksātajai summai procentus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.