Language of document :

Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-109/14)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentant: L. M. Ribolzi, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad it-talba għaż-żieda tal-pensjoni tas-superstiti tal-ex konjuġi ddivorzjat ta’ uffiċjal mejjet.

Talbiet tar-rikorrent

jikkundanna lill-Kummissjoni għall-ħlas favur ir-rikorrenti tas-sehem ta’ 35 % tal-pensjoni tas-superstiti tal-mejjet, ekwivalenti għall-ammont ta’ EUR 2 857,40 fil-mument tal-mewt u minn dik id-data, flimkien mal-interessi li sadanittant akkumulaw fuq l-arretrati;

jikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.