Language of document :

Žaloba podaná dne 27. října 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-121/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: L. Levi a N. Flandin, advokáti)

Žalovaná: Rada

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady o uplatnění solidárního odvodu z platu žalobkyně od 1. ledna 2014 a o nezvýšení jejího platu v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit výslovné rozhodnutí, kterým se ukládá solidární odvod od 1. ledna 2014 do 30. června 2015, ačkoliv se jedná o období zmrazení úpravy platů za období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015 a

zrušit implicitní rozhodnutí o neuplatnění roční úpravy platu žalobkyně za období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015, přičemž tato obě rozhodnutí byla poprvé uvedena na výplatní pásce žalobkyně za leden 2014, doručené dne 14. ledna 2014;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 17. července 2014 o zamítnutí stížnosti;

uložit Rada náhradu všech nákladů řízení.