Language of document :

27. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-121/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja N. Flandin)

Kostja: nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega hageja töötasule kohaldati alates 1.jaanuarist 2014 solidaarsusmaksu ja millega jäeti tema töötasu ajavahemikus 1.jaanuarist 2014 kuni 30.juunini 2015 kohandamata.

Hageja nõuded

tühistada otsene otsus, millega alates 1. jaanuarist 2014 kuni 30. juunini 2015 kehtestati solidaarsusmaks, samas kui 1. jaanuarist 2014 kuni 30. juunini 2015 oli töötasude kohandamine külmutatud;

tühistada vaikimisi tehtud otsus mitte kohaldada hageja töötasule iga-aastast kohandamist ajavahemikus 1. jaanuarist 2014 kuni 30. juunini 2015, kusjuures mõlemad otsused avaldati esimest korda hageja 2014. aasta jaanuari palgalehel, mis toimetati talle kätte 14. jaanuaril 2014;

vajaduse korral tühistada 17. juuli 2014. aasta otsus, millega kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kõik kohtukulud välja nõukogult.