Language of document :

Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-121/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: L. Levi și N. Flandin, avocați)

Pârât: Consiliul

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Consiliului de a aplica o taxă de solidaritate începând de la 1 ianuarie 2014 la remunerația reclamantei și de a nu adapta remunerația acesteia pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei explicite de a impune o taxă de solidaritate începând de la 1 ianuarie 2014 și până la 30 iunie 2015 în condițiile în care există o perioadă de înghețare a adaptării remunerațiilor care acoperă perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015 și,

anularea deciziei implicite de a nu aplica o adaptare anuală a remunerației reclamantei pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 30 iunie 2015, aceste două decizii fiind revelate pentru prima dată prin fișa de salariu a reclamantei din luna ianuarie 2014, comunicată la data de 14 ianuarie 2014;

în măsura în care se dovedește necesar, anularea deciziei din 17 iulie 2014 de respingere a reclamației;

obligarea Consiliului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.