Language of document :

Sag anlagt den 22. september 2014 – ZZ mod EMA

(Sag F-97/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af EMA’s afgørelse om stadfæstelse af en tidligere afgørelse, som blev annulleret ved en dom afsagt af Personaleretten, om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet til opfyldelse af Personalerettens dom, offentliggjort den 26. juni 2013, i de forenede sager F-135/11, F-51/12 og F-110/12.

EMA tilpligtes at betale 150 000 EUR til sagsøgeren i erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab.

EMA tilpligtes at betale en foreløbig erstatning på 1 EUR til sagsøgeren for det forvoldte økonomiske tab.

EMA tilpligtes at betale sagens omkostninger.