Language of document :

Acțiune introdusă la 22 septembrie 2014 - ZZ/EMA

(Cauza F-97/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EMA de confirmare a deciziei anterioare, anulată prin hotărârea Tribunalului Funcției Publice, de a nu reînnoi contractul reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate în executarea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 26 iunie 2013 în cauzele conexate F-135/11, F-51/12 și F-110/12;

obligarea EMA la plata a 150 000 de euro către reclamant cu titlu de reparație a prejudiciului moral suferit;

obligarea EMA la plata către reclamant a sumei provizorii de 1 euro, cu titlu de reparație pentru prejudiciul material cauzat;

obligarea EMA la plata cheltuielilor de judecată.