Language of document :

Sag anlagt den 27. oktober 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-122/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J.-N. Louis, R. Metz og D. Verbeke)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand dels om at det fastslås, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ikke finder anvendelse, i det omfang den fastsætter, at metoden for løntilpasning suspenderes, og indfører et solidaritetsbidrag, dels om annullation af Rådets afgørelse om anvendelse af dette solidaritetsbidrag fra den 1. januar 2014 på sagsøgerens løn, selv om hans løn ikke er genstand for en tilpasning for perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2015.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at forordning nr. 1023/2013 i det omfang den fastsætter, at metoden for løntilpasning, der er fastsat i vedtægtens bilag XI, suspenderes fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015, og samtidig genindfører et »solidaritetsbidrag« på 6% for samme periode, ikke finder anvendelse.

Den anfægtede afgørelse annulleres følgelig.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.