Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

C‑656/11. sz. ügy

Nagy‑Britannia és Észak‑Írország Egyesült Királysága

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„A szociális biztonsági rendszerek koordinációja – Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról létrejött megállapodás – Tanácsi határozat – A jogalap megválasztása – EUMSZ 48. cikk – Az EUMSZ 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2014. február 27.

Intézmények jogi aktusai – A jogalap megválasztása – Szempontok – Az Unió nevében a személyek szabad mozgásáról szóló EK‑Svájc megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének újraszabályozása tekintetében képviselendő álláspontról szóló 2011/863 határozat – Az EUMSZ 48. cikk alapján történő elfogadás – Jogszerűség

(EUMSZ 48. cikk; a személyek szabad mozgásáról szóló EK‑Svájc megállapodás, 8. cikk és II. melléklet; 2011/863 tanácsi határozat)

Az Unió hatásköri rendszerében valamely uniós jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma. Tekintettel az Unió nevében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének újraszabályozása tekintetében képviselendő álláspontról szóló 2011/863 határozat hátterét alkotó összefüggésekre, valamint annak tartalmára és céljára, e határozatot érvényesen lehetett az EUMSZ 48. cikk alapján elfogadni.

Ami a szociális biztonsági rendszerek koordinációját illeti, a személyek szabad mozgásáról szóló EK‑Svájc megállapodás 8. cikke ugyanis átveszi a jelenleg az EUMSZ 48. cikk a) és b) pontjában található azon rendelkezéseket, amelyek célja, hogy biztosítsák egyrészről a különböző országok jogszabályai szerint figyelembe vehető összes időszak összevonását a juttatásokhoz való jog megszerzése és fenntartása, valamint a juttatások összegének kiszámítása céljából, másrészről a juttatások kifizetését a tagállamok területén lakó személyek számára. Azzal, hogy az Unió megkötötte e megállapodást, kiterjesztette a Svájci Államszövetségre a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó szabályozását.

A megtámadott határozat fő célja, hogy naprakésszé tegye a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó új uniós szabályozás hatálybalépését követően azon szabályozást is, amely a személyek szabad mozgásáról szóló EK‑Svájc megállapodás révén a Svájci Államszövetségre is kiterjed, és ily módon továbbra is fenntartsa a szociális jogoknak az érintett államok polgárai érdekében az említett megállapodás által már kívánt és megvalósított kiterjesztését.

(vö. 47., 56., 59., 63., 64. pont)