Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Zadeva C‑656/11

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

proti

Svetu Evropske unije

„Koordinacija sistemov socialne varnosti – Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Sklep Sveta – Izbira pravne podlage – Člen 48 PDEU – Člen 79(2)(b) PDEU“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. februarja 2014

Akti institucij – Izbira pravne podlage – Merila – Sklep 2011/863 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti – Sprejetje na podlagi člena 48 PDEU – Zakonitost

(člen 48 PDEU; Sporazum ES‑Švica o prostem pretoku oseb, člen 8 in Priloga II; Sklep Sveta 2011/863)

V sistemu pristojnosti Unije mora izbira pravne podlage akta Unije temeljiti na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med katerimi sta zlasti cilj in vsebina akta. Ob upoštevanju okvirja, v katerega spada Sklep 2011/863 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ter njegove vsebine in cilja, je bil ta sklep lahko veljavno sprejet na podlagi člena 48 PDEU.

V zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti člen 8 Sporazuma ES Švica o prostem gibanju oseb namreč povzema določbe, ki so trenutno vsebovane v členu 48(a) in (b) PDEU, katerega namen je po eni strani zagotoviti seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah posameznih držav, za pridobitev in ohranjanje pravice do dajatev ter za izračun višine dajatev in po drugi izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju držav članic. Unija je s tem, da je leta 2002 sklenila ta sporazum, uporabo svoje ureditve na področju koordinacije sistemov socialne varnosti razširila na Švicarsko konfederacijo.

Po uveljavitvi nove ureditve Unije na področju koordinacije sistemov socialne varnosti je glavni cilj izpodbijanega sklepa tudi posodobitev ureditve, ki se je s Sporazumom ES Švica o prostem gibanju oseb razširila na Švicarsko konfederacijo, in s tem nadaljnje ohranjanje razširitve socialnih pravic v korist državljanov zadevnih držav, za katero si navedeni sporazum prizadeva in jo uresničuje.

(Glej točke 47, 56, 59, 63 in 64.)