Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2014. november 14-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sandy Siewert és társai kontra Condor Flugdienst GmbH

(C-394/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eljárási szabályzat – 99. cikk – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – Légi járat jelentős késése – Az utasok kártérítéshez való joga – A légifuvarozó kártérítési kötelezettsége alóli mentesítésének feltételei – A „rendkívüli körülmények” fogalma – Az előző járat során a légi járműben az annak kijáratához helyezett utaslépcső által okozott kár)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Rüsselsheim

Az alapeljárás felei

Felperesek: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Alperes: Condor Flugdienst GmbH

Rendelkező rész

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú [helyesen: jelentős] késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szereplő, a valamely repülőtérnek a légi jármű kijáratához helyezett utaslépcsője légi járművel történő ütközéséhez hasonló esemény nem minősülhet olyan „rendkívüli körülménynek”, amely az e légi jármű járatának jelentős késése esetén mentesíti a légifuvarozót az utasok kárának megtérítésére irányuló kötelezettsége alól.

____________

1 HL C 372., 2014.10.20.