Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2014. uputio Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Njemačka) – kazneni postupak protiv Piotra Kossowskog

(Predmet C-486/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Piotr Kossowski

Druga stranka u postupku: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Prethodna pitanja

1.    Vrijede li i dalje nakon uključivanja schengenske pravne stečevine u pravni okvir Unije Schengenskim protokolom uz Ugovor iz Amsterdama od 2. listopada 1997., održanim na snazi Schengenskim protokolom uz Ugovor iz Lisabona, pridržaji koje su ugovorne stranke izjavile prilikom ratificiranja KPSS-a1 u skladu s člankom 55. stavkom 1. točkom (a) KPSS-a – osobito pridržaj u vezi s točkom (a) koji je Savezna Republika Njemačka izjavila prilikom deponiranja instrumenta o ratifikaciji da je ne obvezuje članak 54. KPSS-a „ako su se djela na koji se strana presuda odnosi dogodila u cijelosti ili djelomično na njezinom državnom području […]“? Je li kod ovih iznimaka riječ o proporcionalnim ograničavanjima članka 50. Povelje2 u smislu članka 52. stavka 1. Povelje?

2.    U slučaju negativnog odgovora:

Treba li načelo ne bis in idem sadržano u članku 54. KPSS-a i članku 50. Povelje tumačiti tako da se ono protivi kaznenom progonu okrivljenika u državi članici – ovdje Saveznoj Republici Njemačkoj – kad je kazneni postupak u drugoj državi članici – ovdje Republici Poljskoj – tužiteljstvo obustavilo, bez ispunjenja obvezâ propisanih u pogledu sankcija i bez temeljite istrage, iz činjeničnih razloga, zbog nepostojanja osnovane sumnje, te može biti ponovno otvoren samo u slučaju saznanja bitnih, dotad nepoznatih okolnosti, a da u ovom slučaju ne postoje takve nove okolnosti?

____________

1 Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (SL 2000, L 239, str. 19.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 9., str. 12.).

2 Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL 2014, C 326, str. 391.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 104.)