Language of document :

Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-133/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii, decizie care aplică noile DGE privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a modului de calcul al sporului drepturilor sale de pensie dobândite anterior intrării sale în serviciu la Comisie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.