Language of document :

2014 m. lapkričio 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola / EIB

(Byla F-59/09)1

(Viešoji tarnyba – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui po to, kai buvo panaikintas sprendimas – EIB personalas – Kasmetinis vertinimas – Vidaus taisyklės – Apskundimo procedūra – Teisė būti išklausytam – Apeliacinio komiteto padarytas pažeidimas – Apeliacinio komiteto sprendimo neteisėtumas – Psichologinis priekabiavimas – Reikalo nuspręsti dėl reikalavimų atlyginti žalą nebuvimas)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB), atstovaujamas T. Gilliams ir G. Nuvoli, padedamų advokato A. Dal Ferro

Bylos dalykas

Pirma, 2008 m. balandžio 29 d. sprendimų paaukštinti pareigas, į kuriuos neįtrauktas ieškovas, ir ieškovo vertinimo už 2007 m. panaikinimas. Antra, Apeliacinio komiteto sprendimas nagrinėti skundą, nepaisant prašymo nušalinti šio komiteto narį. Galiausiai fakto, kad prie ieškovo buvo psichologiškai priekabiaujama, nustatymas ir nurodymas atsakovui nutraukti priekabiavimą ir atlyginti neturtinę ir turtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2008 m. lapkričio 14 d. Europos investicijų banko apeliacinio komiteto sprendimą.

2.    Nėra reikalo nuspręsti dėl reikalavimų atlyginti tariamą žalą, patirtą dėl psichologinio priekabiavimo.

3.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.    Europos investicijų bankas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos C. De Nicola bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylose F-59/09, T-264/11 P ir F-59/09 RENV.

____________

1 OL C 205, 2009 8 29, p. 49.