Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 – EH v. Komise

(Věc F-42/14)1

„Veřejná služba – Úředník – Odměňování – Rodinné přídavky – Pravidlo o zákazu souběhu vnitrostátních přídavků a přídavků podle služebního řádu – Pobírání vnitrostátních rodinných přídavků ze strany manželky úředníka – Neoznámení změny osobní situace úředníka administrativě – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Zařazení do nižšího stupně – Přiměřenost – Odůvodnění – Polehčující okolnosti – Nedostatek řádné péče administrativy“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: EH (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Ehrbar, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající v přeřazení o tři platové stupně níže z důvodu porušení pravidla o zákazu souběhu vnitrostátních rodinných přídavků a rodinných přídavků podle služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

EH ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 212, 7. 7. 2014, s. 45.