Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus – EH versus komisjon

(kohtuasi F-42/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegel – Ametniku abikaasa poolt liikmesriigis ettenähtud peretoetuste saamine – Ametniku poolt ametiasutusele isikliku olukorra muutumise kohta deklaratsiooni esitamata jätmine – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Madalamasse järku tagandamine – Proportsionaalsus – Põhjendus – Kergendavad asjaolud – Ametiasutuse hooletus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: EH (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kolme järgu võrra madalamasse järku tagandamine liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegli rikkumise eest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta EH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 212, 7.7.2014, lk 45.