Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. november 19-i ítélete – EH kontra Bizottság

(F-42/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselő – Díjazás – Családi támogatások – A nemzeti és a személyzeti szabályzat alapján járó családi támogatások halmozását tiltó szabály – A tisztviselő házastársának a nemzeti családi támogatásokban való részesülése – A tisztviselő személyes helyzetének megváltozását az adminisztrációnak bejelentő nyilatkozatának hiánya – Fegyelmi eljárás – Fegyelmi szankció – Fizetési fokozatban visszavetés – Arányosság – Indokolás – Enyhítő körülmények – Az adminisztráció gondosságának hiánya)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: EH (képviselők: S. Rodrigues és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Ehrbar meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesre a nemzeti és a személyzeti szabályzat alapján járó családi támogatások halmozását tiltó szabály megsértése miatt három fizetési fokozattal való visszavetés szankciót kiszabó bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

EH maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 212., 2014.7.7., 45. o.