Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. novembra 2014 – EH/Komisija

(Zadeva F-42/14)1

(Javni uslužbenci – Uradnik – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Pravilo o preprečevanju prekrivanja nacionalnih dodatkov in dodatkov na podlagi Kadrovskih predpisov – Zakonec uradnika, ki prejema nacionalne družinske dodatke – Neobvestitev administrativne službe o spremembi osebnega položaja, s strani uradnika – Disciplinski postopek – Disciplinske sankcije – Nazadovanje v stopnji – Sorazmernost – Utemeljitev – Olajševalne okoliščine – Neizvajanje skrbnosti administrativne službe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: EH (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in C. Ehrbar, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o naložitvi sankcije znižanja za tri plačilne razrede zaradi kršitve pravila o prepovedi prekrivanja nacionalnih družinskih dodatkov in družinskih dodatkov iz Kadrovskih predpisov

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    EH nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 UL C 212, 7.7.2014, str. 45.