Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

16. srpnja 2014.

Predmet F‑114/13

Robert Klar i Francisco Fernandez Fernandez

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Odbor osoblja Komisije – Središnji odbor – Imenovanje članova iz lokalnih ogranaka u Luxembourgu u središnji odbor za osoblje – Opoziv od strane lokalnog odbora jednog od njegovih punopravnih članova u središnjem odboru – Nepriznavanje tijela za imenovanje zakonitosti odluke o opozivu – Pravni interes – Nepoštovanje predsudskog postupka – Nepravodobnost žalbe – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom R. Klar i F. Fernandez Fernandez traže poništenje odluke tijela za imenovanje Europske komisije (u daljnjem tekstu: TZI), kojoj se prema njihovu mišljenju ne može odrediti datum, a kojom se odbija priznati zakonitost odluke lokalnog odbora osoblja u Luxembourgu (Luksemburg) kojom se opoziva mandat R. Delgado‑Sáezu za predstavljanje u okviru središnjeg odbora osoblja Komisije“.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena R. Klar i F. Fernandez Fernandez snosit će vlastite troškove i nalaže im se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Pravni interes – Mandat koji je lokalni odbor osoblja dao članu središnjeg odbora – Odluka kojom se odbija priznati zakonitost opoziva mandata – Tužba članova lokalnog odbora – Dopuštenost

(čl. 90. i 91. Pravilnik o osoblju za dužnosnike)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Akt kojim se nanosi šteta – Pojam – Odluka tijela za imenovanje radi osiguravanja pravilnosti imenovanja predstavnika lokalnog ogranka odbora osoblja Komisije u središnjem odboru osoblja te institucije

(čl. 90. i 91. Pravilnik o osoblju za dužnosnike)

1.      Odluka tijela za imenovanje kojom se odbija priznati zakonitost odluke o opozivu mandata koji je lokalni odbor osoblja dao članu središnjeg odbora, koja je putem njegova predsjednika upućena lokalnom odboru i slijedom toga njegovim članovima, može utjecati na isključiva prava, osobito u području imenovanja članova središnjeg odbora, koja imaju članovi lokalnih odbora koji dakle imaju pravni interes protiv takve odluke.

(t. 52.)

2.      Akti doneseni u okviru obveze koju ima svaka institucija da osigura pravilnost izbora i posljedični sastav predstavničkih tijela osoblja, poput lokalnih ogranaka i središnjeg odbora, predstavljaju vlastite odluke te institucije. Dužnosnici i članovi osoblja koji žele podnijeti tužbu protiv te vrste odluka dužni su, pod prijetnjom nedopuštenosti tužbe podnesene slijedom toga, podnijeti žalbu u rokovima propisanima Pravilnikom o osoblju u člancima 90. i 91.

U okviru tužbe protiv odbijanja tijela za imenovanje da prizna zakonitost odluke o opozivu mandata predstavnika u središnjem odboru koji je dao lokalni odbor osoblja institucije, upravna odluka kojom se od lokalnog ogranka odbora osoblja institucije traži da postupi na određeni način predstavlja akt kojim se nanosi šteta protiv kojeg se mora podnijeti žalba.

(t. 58., 59. i 66.)

Izvori:

Sud: presuda de Dapper i dr./Parlament, 54/75, EU:C:1976:127, t. 23.

Prvostupanjski sud: presuda Marx Esser i Del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, t. 34.

Službenički sud: presuda Milella i Campanella/Komisija, F‑71/05, EU:F:2007:184, t. 54.