Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

16 iulie 2014

Cauza F‑114/13

Robert Klar și Francisco Fernandez Fernandez

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Comitetul pentru personal al Comisiei – Comitetul central – Desemnarea membrilor secțiunii locale din Luxemburg în comitetul central pentru personal – Revocare de către secțiunea locală a unuia dintre membrii săi titulari în comitetul central – Refuzul AIPN de recunoaștere a legalității deciziei de revocare – Interesul de a exercita acțiunea – Nerespectarea procedurii precontencioase – Caracterul tardiv al reclamației – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnii Klar și Fernandez Fernandez solicită anularea deciziei, care, în opinia acestora, nu poate fi datată, a autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei Europene (denumită în continuare „AIPN”), „prin care se refuză recunoașterea legalității deciziei comitetului local pentru personal de la Luxemburg [(Luxemburg)] de revocare a mandatului încredințat domnului Delgado‑Sáez pentru a‑l reprezenta în cadrul comitetului central pentru personal al Comisiei”

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnii Klar și Fernandez Fernandez suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acțiunea – Mandatul unui membru în comitetul central al unui comitet local pentru personal – Decizie prin care se refuză recunoașterea legalității revocării mandatului – Acțiunea membrilor comitetului local – Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Decizia autorității împuternicite să facă numiri privind asigurarea legalității desemnării reprezentanților unei secțiuni locale a comitetului pentru personal din cadrul Comisiei în comitetul central pentru personal al acestei instituții

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91

1.      O decizie a autorității împuternicite să facă numiri prin care se refuză recunoașterea legalității unei decizii de revocare a mandatului unui membru în comitetul central al unui comitet local pentru personal, care are drept destinatar, prin intermediul președintelui său, comitetul local și, în consecință, membrii acestuia, poate afecta prerogativele, în special în materie de desemnare a membrilor comitetului central, ale membrilor comitetelor locale, care au, în acest caz, interesul de a exercita acțiunea împotriva unei astfel de decizii.

(a se vedea punctul 52)

2.      Actele adoptate în cadrul obligației care revine oricărei instituții de a asigura legalitatea alegerilor și a componenței ulterioare a organelor reprezentative ale personalului, precum secțiunile locale și comitetul central, constituie decizii proprii acestei instituții. Funcționarii și agenții care intenționează să introducă o acțiune împotriva acestui tip de decizie sunt obligați, sub sancțiunea inadmisibilității acțiunii introduse ulterior, să formuleze reclamația în termenele statutare prevăzute la articolele 90 și 91 din statut.

În cadrul unei acțiuni împotriva refuzului de către autoritatea împuternicită să facă numiri de a recunoaște legalitatea unei decizii de revocare a unui mandat al unui reprezentant în comitetul central al unui comitet local pentru personal din cadrul unei instituții, o decizie administrativă prin care se solicită unei secțiuni locale a comitetului pentru personal din cadrul unei instituții să acționeze într‑un anumit mod constituie un act care lezează împotriva căruia trebuie introdusă reclamația.

(a se vedea punctele 58, 59 și 66)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea de Dapper și alții/Parlamentul, 54/75, EU:C:1976:127, punctul 23

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Marx Esser și Del Amo Martinez/Parlamentul, T‑182/94, EU:T:1996:130, punctul 34

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Milella și Campanella/Comisia, F‑71/05, EU:F:2007:184, punctul 54