Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 16. julija 2014

Zadeva F‑114/13

Robert Klar in Francisco Fernandez Fernandez

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Odbor uslužbencev Komisije – Osrednji odbor – Imenovanje članov lokalnega odbora v Luxembourgu v osrednji odbor uslužbencev – Odpoklic s strani lokalnega odbora enega od imenovanih članov osrednjega odbora – Zavrnitev priznanja zakonitosti odločbe o odpoklicu s strani OPI – Pravni interes – Nespoštovanje predhodnega postopka – Prepozna vložitev pritožbe – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero R. Klar in F. Fernandez Fernandez zahtevata razglasitev ničnosti odločbe, ki ji po njunem mnenju ni mogoče določiti datuma, organa Evropske komisije, pristojnega za imenovanja (v nadaljevanju: OPI), „s katero ni bila priznana zakonitost odločbe lokalnega odbora uslužbencev v Luxembourgu [(Luksemburg)] o preklicu pooblastila, dodeljenega R. Delgado-Sáezu za zastopanje pri osrednjem odboru uslužbencev pri Komisiji“.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. R. Klar in F. Fernandez Fernandez nosita svoje stroške in naloži se jima plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Pravni interes – Pooblastilo lokalnega odbora uslužbencev članu osrednjega odbora – Odločba, s katero ni bila priznana zakonitost preklica pooblastila – Pritožba članov lokalnega odbora – Dopustnost

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Pritožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Odločba organa, pristojnega za imenovanja, za zagotovitev zakonitosti imenovanja predstavnikov lokalne sekcije odbora uslužbencev Komisije v osrednji odbor uslužbencev te institucije.

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

1.      Odločba organa, pristojnega za imenovanja, s katero ni bila priznana zakonitost odločbe o preklicu pooblastila lokalnega odbora uslužbencev članu osrednjega odbora, ki je preko predsednika lokalnega odbora naslovljena na lokalni odbor in s tem na njegove člane, lahko zlasti na področju imenovanja članov osrednjega odbora posega v pravice članov lokalnih odborov, zato imajo pravni interes zoper tako odločbo.

(Glej točko 52.)

2.      Akti, sprejeti v okviru obveznosti vsake institucije, da zagotovi zakonitost volitev in posledično sestavo predstavniških organov zaposlenih, kot so lokalne sekcije in osrednji odbor, so odločbe te institucije. Uradniki in uslužbenci, ki želijo vložiti pritožbo zoper tako odločbo, morajo to storiti v rokih, predpisanih v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov, ker prepozno vložena pritožba ni dopustna.

V okviru pritožbe zoper odločbo organa, pristojnega za imenovanja, s katero ni bila priznana zakonitost odločbe o preklicu pooblastila za zastopanje lokalnega odbora uslužbencev institucije v osrednjem odboru, je upravna odločba, ki lokalno sekcijo odbora uslužbencev institucije poziva, naj ravna na določen način, akt, ki posega v položaj, zoper katerega mora biti pritožba vložena.

(Glej točke 58, 59 in 66.)

Napotitev na:

Sodišče: sodba Dapper in drugi/Parlament, 54/75, EU:C:1976:127, točka 23;

Sodišče prve stopnje: sodba Marx Esser in Del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, točka 34;

Sodišče za uslužbence: sodba Milella in Campanella/Komisija, F‑71/05, EU:F:2007:184, točka 54.