Language of document : ECLI:EU:F:2014:198

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. szeptember 10.

F‑28/09. DEP. sz. ügy

Michael Kipp

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      A megtérítendő költségek megállapítása iránti kérelem, amelyet M. Kipp a Kipp kontra Europol ítéletet (F‑28/09, EU:F:2010:59) követően nyújtott be a Közszolgálati Törvényszékhez az eljárási szabályzat 92. cikke alapján.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék M. Kipp részére az Európai Rendőrségi Hivatal által megtérítendő költségek összegét 1343,18 euróban határozza meg, amely összeget a jelen végzés közlésétől a fizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveleteknél a fent említett időszakban alkalmazott kamatlábnak két százalékponttal növelt mértéke alapján számított késedelmi kamatok terhelnek.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Figyelembe veendő elemek – A fél és ügyvédje között létrejött, ügyvédi díjra vonatkozó megállapodás – Kizártság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

Az uniós bíróság nem arra van felhatalmazva, hogy megállapítsa a felek által saját ügyvédeiknek fizetendő ügyvédi díjat, hanem arra, hogy meghatározza azon összeget, amelynek erejéig e díjazások megtérítése a költségekben marasztalt féltől követelhető. Ebből következik, hogy azon költségek megfizetésének bizonyítása, amelynek megtérítését kérik, nem szükséges a megtérítendő költségek Közszolgálati Törvényszék általi meghatározásához.

A költségek megállapítása iránti kérelemről határozó uniós bíróságnak ugyanis nem kell figyelemmel lennie az érintett fél és meghatalmazottjai vagy tanácsadói között e tekintetben létrejött megállapodásra.

Következésképpen az, hogy a felperes és ügyvédei között létrejött megállapodás rendelkezett arról, hogy az előbbi egyáltalán nem fizet ügyvédi díjat az utóbbiaknak, nem befolyásolja a felperes arra vonatkozó jogát, hogy az alapeljárásban felmerült költségeket megtérítsék számára.

(lásd a 14., 19. és 20. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Leeuwarder Papierwarenfabriek kontra Bizottság végzés, 318/82, EU:C:1985:468, 2. pont; C. A. S. kontra Bizottság végzés, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, 13. pont; Kronofrance kontra Németország és társai végzés, C‑75/05 P‑DEP és C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, 30. pont.