Language of document :

Жалба, подадена на 4 ноември 2014 г. — ZZ/Европейски парламент

(Дело F-130/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: D. Bergin, solicitor)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението от пенсията на жалбоподателя да се приспадне сумата за издръжката, която последният е длъжен да плати на бившата си съпруга, тъй като според него това решение нарушава постановено от национална юрисдикция решение по бракоразводно дело.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението относно изменение на правата № 13;на жалбоподателя да бъде платена сума в размер на 275 000 евро като обезщетение и съдебни разноски, предвид направените от него съдебни разноски и претърпените от същия загуби, считано от първоначалния отказ на службите да приложат съдебното решение правилно, законно и справедливо.