Language of document :

Tužba podnesena 4. studenoga 2014. – ZZ protiv Europskog parlamenta

(Predmet F-130/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: D. Bergin, solicitor)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o ustezi mirovine tužitelja za iznos uzdržavanja koji je tužitelj dužan plaćati svojoj bivšoj supruzi, a riječ je o odluci koja je, prema tužitelju, protivna presudi nacionalnog suda u brakorazvodnom postupku.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti odluku koja se tiče izmjene prava br. 13.; dosuditi naknadu štete i pravnih troškova u iznosu od 275 000 EUR koji proizlaze iz nastalih pravnih troškova i izdataka te gubitaka koje je tužitelj pretrpio zbog toga što su ustanove isprva odbile postupiti prema nalogu suda na pravilan, zakonit i pravičan način.