Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 4. novembrī – ZZ/Eiropas Parlaments

(lieta F-130/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – D. Bergin, solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atskaitīt no prasītāja pensijas uzturlīdzekļu summu, kura prasītājam ir jāmaksā viņa agrākajai laulātajai, jo ar šo lēmumu, pēc prasītāja domām, ir pārkāpts laulības šķiršanas tiesvedībā taisīts valsts tiesas spriedums

Prasītāja prasījumi:

atcelt Lēmumu Nr. 13 par tiesību grozīšanu;piespriest izmaksāt viņam naudas summu EUR 275 000 apmērā kā zaudējumu un tiesas izdevumu atlīdzību, ņemot vērā tiesas un tiesāšanās izdevumus un zaudējumus, kuri prasītājam ir radušies kopš dienestu sākotnējā atteikuma piemērot tiesas rīkojumus juridiski pareizi un taisnīgi.