Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 11.12.2014 – Iliopoulou v. Europol

(Asia F-21/14)1

(Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Europol-yleissopimus – Europolin henkilöstösäännöt – Päätös 2009/371/YOS – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin työntekijöihin – Väliaikaisen toimihenkilön määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Kieltäytyminen tarjoamasta väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta toistaiseksi voimassa olevana)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Hariklia Iliopoulou (Wassenaar, Alankomaat) (edustaja: asianajaja J.-J. Ghosez)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (asiamiehet: J. Arnould ja D. Neumann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin uusimatta kantajan määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa olevana, ja vaatimus velvoittaa Europol korvaamaan kantajalle sen palkan, joka hänelle olisi maksettu, jos hän olisi jatkanut vastaajan palveluksessa, ja hänelle maksettujen työttömyyskorvausten ja kaikkien muiden korvausten välinen erotus

Määräysosa

Kanne hylätään.

Euroopan poliisivirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Hariklia Iliopouloun oikeudenkäyntikuluista.

Hariklia Iliopoulou vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 184, 16.6.2014, s. 42.