Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2014 – Iliopoulou / Europol

(Zaak F-21/14)1

(Openbare dienst – Personeel van Europol – Europol overeenkomst – Statuut van de personeelsleden van Europol – Besluit 2009/371/JAI – Toepassing van de RAP op de personeelsleden van Europol – Niet-verlenging van een overeenkomst van tijdelijk functionaris voor bepaalde tijd – Weigering om betrokkene een overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd te geven)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Hariklia Iliopoulou (Wassenaar, Nederland) (vertegenwoordiger: J.-J. Ghosez, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (vertegenwoordigers: J. Arnould en D. Neumann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeksters arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voor onbepaalde tijd te verlengen en veroordeling van Europol tot betaling aan haar van het verschil tussen het bedrag van de bezoldiging waarop zij aanspraak had kunnen maken indien zij in dienst was gebleven en de werkloosheidsuitkeringen of elke andere vervangende uitkering die zij heeft ontvangen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Politiedienst zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de helft van de kosten van Iliopoulou.

Iliopoulou zal de helft van haar eigen kosten dragen.

____________

____________

1 PB C 184 van 16.6.2014, blz. 42.