Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 3. novembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-128/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu uzlikt prasītājam disciplinārsodu – izvirzīšanas augstākam līmenim atlikšana uz 12 mēnešiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas trīs Komisijas ģenerāldirektoru personā 2013. gada 23. decembrī pieņemto lēmumu, ar kuru kopš 2013. gada 31. decembra prasītājam saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu tika uzlikts disciplinārsods – izvirzīšanas augstākam līmenim atlikšana uz 12 mēnešiem;

ciktāl vajadzīgs, atcelt arī iecēlējinstitūcijas 2014. gada 22. jūlijā pieņemto lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja 2014. gada 21. marta sūdzība, kurā apstrīdēts iepriekš minētais 2013. gada 23. decembra lēmums par disciplinārsoda uzlikšanu;saskaņā ar Reglamenta 101. pantu piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp šā paša Reglamenta 105. panta c) punktā paredzētos saistībā ar lietu radušos nepieciešamos izdevumus, proti, ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī advokātu izmaksas un amata atlīdzības.