Language of document :

Tožba, vložena 3. novembra 2014 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-128/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da se tožeči stranki naloži disciplinska sankcija odloga povišanja v stopnji za obdobje 12 mesecev.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI, ki ga sestavljajo trije generalni direktorji Komisije, z dne 23. decembra 2013, s katero je bila tožeči stranki na podlagi člena 9(1)(c) Priloge IX h Kadrovskim predpisom naložena sankcija odloga povišanja v stopnji za obdobje 12 mesecev, ki je začela veljati 31. decembra 2013, naj se razglasi za nično;

Če je potrebno naj se za nično razglasi tudi odločba, ki jo je OPI sprejel 22. julija 2014, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 21. marca 2014, s katerim ta izpodbija zgoraj navedeno disciplinsko sankcijo z dne 23. decembra 2013;Toženi stranki naj se na podlagi člena 105 tega poslovnika naloži plačilo stroškov postopka na podlagi člena 101 Poslovnika in zlasti nujnih izdatkov zaradi postopka, kot so potni stroški in dnevnice ter stroški in honorarji odvetnikov.