Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2014 – ZZ v. Komise a ESVČ

(Věc F-126/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Tallent, advokát)

Žalované: Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu Evropské služby pro vnější činnost oprávněného uzavírat smlouvy, kterým byla potvrzena maximální výše náhrady nákladů na přestěhování žalobce z Černé hory do jeho země původu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit napadené rozhodnutí, které orgán oprávněný uzavírat pracovní smlouvy přijal 23. července 2014 a které bylo oznámeno 1. srpna 2014;určit, že ZZ budou nahrazeny jeho skutečné náklady vynaložené na jeho přestěhování ve výši 17 940 eur;podpůrně určit, že ZZ budou nahrazeny jeho náklady na přestěhování ve výši 7 960 eur; určit, že Evropská služba pro vnější činnost ponese veškeré náklady řízení.