Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2014 – ZZ mod Kommissionen og EEAS

(Sag F-126/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Tallent)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen truffet af ansættelsesmyndigheden ved Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om stadfæstelse af et loft for godtgørelse af sagsøgerens flytning fra Montenegro til sit hjemland

Sagsøgerens påstande

Den appellerede afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden den 23. juli 2014, meddelt den 1. august 2014, annulleres.

Det fastslås, at ZZ godtgøres de reelle omkostninger som denne har afholdt i forbindelse med sin flytning, med et beløb på 17 940 EUR.

Subsidiært fastslås, at ZZ godtgøres sine flytteomkostninger med et beløb på 7 960 EUR.

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil tilpligtes at betale sagens omkostninger.