Language of document :

30. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon ja Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-126/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Tallent)

Kostjad: Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa välisteenistuse teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega kinnitati hagejale Montenegrost tema päritoluriiki kolimiseks hüvitatavate summade ülemmäär.

Hageja nõuded

tühistada täies ulatuses teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 23. juuli 2014. aasta otsus, mis tehti teatavaks 1. augustil 2014.

tuvastada, et ZZ-ile tuleb hüvitada tegelikud kolimiskulud summas 17 940 eurot;

teise võimalusena tuvastada, et ZZ-ile tuleb hüvitada kolimiskulud summas kuni 7960 eurot;

tuvastada, et kõik kohtukulud peab kandma Euroopa välisteenistus.