Language of document :

Tužba podnesena 30. listopada 2014. – ZZ protiv Komisije i EEAS-a

(Predmet F-126/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: M. Tallent, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke tijela koje je ovlašteno sklapati ugovore pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje kojom se utvrđuje gornja granica naknade troškova preseljenja tužitelja iz Crne Gore u njegovu matičnu zemlju.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

bezuvjetno poništiti spornu odluku tijela nadležnog za sklapanje ugovora o radu od 23. srpnja 2014. koja je dostavljena 1. kolovoza 2014.; naložiti naknadu stvarnih troškova ZZ-u na ime troškova preseljenja u svoti od 17 940 EUR; naložiti, podredno, naknadu troškova preseljenja ZZ-u u visini od 7 960 EUR; Europskoj službi za vanjsko djelovanje naložiti snošenje svih troškova postupka.