Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 30. oktobrī – ZZ/Komisija un EĀDD

(lieta F-126/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Tallent, avocat)

Atbildētāji: Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās drošības dienests (EĀDD)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt līgumus Eiropas Ārējās drošības dienestā, lēmumu, ar kuru ir apstiprināts ierobežojums prasītāja pārcelšanās izdevumu no Melnkalnes uz viņa izcelsmes valsti atlīdzināšanai

Prasītāja prasījumi:atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pārsūdzēto 2014. gada 23. jūlija nolēmumu, kas tika paziņots 2014. gada 1. augustā;konstatēt, ka ZZ tiek atmaksāti ar viņa pārcelšanos saistītie faktiskie izdevumi EUR 17 940 apmērā;pakārtoti, konstatēt, ka ZZ tiek atmaksāti viņa pārcelšanās izdevumi EUR 7960 apmērā;konstatēt, ka visu tiesvedības izdevumu atmaksa ir jāuzņemas Eiropas Ārējās drošības dienestam.