Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2014 – ZZ/Komisia a ESVČ

(vec F-126/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Tallent, advokát)

Žalované: Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia orgánu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorým bola potvrdená maximálna výška náhrady výdavkov na sťahovanie žalobcu z Čiernej hory do jeho krajiny pôvodu

Návrhy žalobcu

jednoducho a priamo zrušiť predložené rozhodnutie, ktoré bolo prijaté orgánom oprávneným uzatvárať pracovné zmluvy 23. júla 2014 a oznámené 1. augusta 2014,určiť, že ZZ získa náhradu skutočných výdavkov vynaložených v súvislosti s jeho sťahovaním vo výške 17 940 eur,subsidiárne určiť, že ZZ získa náhradu výdavkov na sťahovanie vo výške 7 960 eur,zaviazať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť na náhradu všetkých trov konania.