Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2014 – ZZ/Komisija in ESZD

(Zadeva F-126/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Tallent, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb pri Evropski službi za zunanje delovanje, s katero je bila potrjena zgornja meja povračila za selitev tožeče stranke iz Črne gore v njeno državo izvora.

Predlogi tožeče stranke

Naj se predložena odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 23. julija 2014, vročena 1. avgusta 2014, razglasi za nično;naj se ugotovi, da se ZZ povrnejo njeni dejanski stroški zaradi njene selitve v višini 17. 940 EUR;podredno naj se ugotovi, da se ZZ povrnjeno njeni stroški selitve v višini 7960 EUR; naj se ugotovi, da vse stroške postopka nosi Evropska služba za zunanje delovanje.