Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2014 – ZZ mot kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-126/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Tallent)

Svarande: Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal vid Europeiska utrikestjänsten meddelat, i vilket fastställs ett tak för ersättning för sökandens kostnader för att flytta från Montenegro till sitt ursprungsland.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det ovannämnda beslutet av den 23 juli 2014, som meddelades av myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsa