Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2014. aasta määrus – Luigi Macchia versus komisjon

(kohtuasi F-63/11 RENV) 1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Ilmne hindamisviga – Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigi Macchia (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti a tähenduses pikendamata.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatu tõttu rahuldamata.

Jätta L. Macchia kohtukulud kohtuasjades F-63/11, T-368/12 P ja F-63/11 RENV tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjades F-63/11 ja F-63/11 RENV.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjas T-368/12 P tema enda kanda.

____________

____________

1 ELT C 226, 30.7.2011, lk 32.