Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 12.12.2014 – Macchia v. komissio

(Asia F-63/11 RENV)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Hallinnon harkintavalta – Ilmeinen arviointivirhe – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Macchia (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen implisiittisen päätöksen kumoamiseksi, jolla jätettiin uusimatta kantajan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a kohdan mukainen väliaikaisen toimihenkilön työsopimus.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja koska kanne on osittain selvästi perusteeton.

Luigi Macchia vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-63/11, T-368/12 P ja F-63/11 RENV, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut asioissa F-63/11 et F-63/11 RENV.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa T-368/12 P.

____________

____________

1 EUVL C 226, 30.7.2011, s. 32.